Archive

april 2021

Image Snatchers

  1. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI in Pretok.tv

Lea Bajc (SI): Urban

  1. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  2. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI

  1. , https://sejemskavca.si/

Kristina Aleksova (SI): Ballet

  1. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI
  2. , SVŠGUGL, Plesni in gledališki center, Ljubljana, SI