Grün-Filipičevo priznanje Edi Čufer

Eda Čuferfoto/photo by: Christian Ditsch

Nagrada je bila Edi Čufer podeljena za razpravo Zapisovanje gibanja: dramaturška meditacija o kulturni zgodovini plesnih notacij.