Avant-premiere '14: The Invisible Body of Space

31.05.2014

Pred-premiera'14: Nevidno telo prostora / Avant-premiere'14: The Invisible Body of Space foto/photo by: Nada Žgank
Two excerpts from the performance Avant-premiere '14: The Invisible Body of Space were presented:
2.h class SVŠGL, Contemporary dance department
mentor: Sinja Ožolt
MAN IN THE BODY, BODY IN SPACE
dancing: Gaja Drekonja, Zala Erznožnik Podreka, Jerneja Fekonja, Kaja Ferenc, Natja Hahn, Manja Kovač, Tajda Kužner, Maja Medved, Nika Murtič, Neža Nusdorfer Černe, Izza Pantar, Bela Pikalo, Lara Rifl, Zoya Sagmeister Martini, Petra Slokan, Vid Merlak

3.h clas SVŠGL, Contemporary dance department
MENTOR: Maja Delak, Urška Vohar
CONVERGENCE
dancing: Agata Anžur, Žana Babnik, Neja Drašler, Teja Drobnjak, Kristina Drole, Aksinia Gushchina, Urška Hočevar, Tihe Ivnik, Sara Janašković, Žiga Krajnčan, Eva Lah, Olivera Milašinović, Lara Ostan Vejrup, Tama Unetič, Meta Zgonec