Maja Delak: Samo za danes

2018

Maja Delak: Samo za danes / Just for Today foto/photo: Nada Žgank

Opis

Samo za danes je navidezno počasna instantna kompozicija, kjer avtorice pogledu namerno izpostavljajo manj vidne, manj očitne materialnosti, telesnosti, stanja. V preminjajočem in ponovno nastajajočem prostoru zvočnih pokrajin je izhodiščni princip sprotno pogajanje in dogovarjanje različnih gledišč, tudi z občinstvom. O gibu in gibanju, občutju lastnih identitet, o odraščanju in staranju ni mogoče razmišljati ločeno od telesa. V prepletu raznolikih izkušenj, podob in tem vsake ustvarjalke posebej in vseh skupaj se čut za čas razpira telesno. Staranje je vedno sveže, vedno je treba spihati novo plast prahu, odgrniti ovoj, ki zakriva ekscesne nevidnosti… Če je za Starko v pesmi Mine Loy preteklost razpadla, prihodnost nedostopna in sedanjost bolečina, se ustvarjalke soočajo z življenjem kar se da optimistično. Bivanja ni mogoče uokviriti, predstavo pa je.

Samo za danes - teritorij pogajanja, vznikanja, zaupanja, dozorevanja in plesa (Maja Šorli) >>

Tehnično poročilo >>

Fotografije: Nada Žgank, visoka reolucija >>

Sodelavci

Snovanje in koncept: Maja Delak
Soustvarjalke in izvajalke: Anja Bornšek, Maja Delak, Snježana Premuš, Kristýna Šajtošová/Barbara Kanc, Urška Vohar
Oblikovanje zvoka in glasba: Luka Prinčič
Oblikovanje prostora in kostumov: Ajda Tomazin
Dramaturginja: Maja Šorli
Oblikovanje svetlobe: Janko Oven
Tehnična pomoč: Igor Vuk
Oblikovanje maske: Tinka Prpar
Fotografija: Nada Žgank
Prevodi: Katja Kosi
Oblikovanje: Špela Drašlar
Izvršna produkcija: Sabina Potočki

Podpora

Produkcija: Emanat
Partner: Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Finančna podpora: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS

Medijski odzivi

Kritike

Če sklenemo, nova predstava Maje Delak in njenih soplesalk je polna gibalne tišine. Zahteva čuječega gledalca, ki zmore prisluhniti subtilnim sporočilom giba, ki raziskuje samega sebe.
17.11.2018, Radio Slovenija 2, Val 2020, Danes ob 13.00, Ana Rozman

Predstava tako, kot piše tudi v gledališkem listu, ne postreže s klimaksom, zato pa gotovo potrka na občutljivost gledalca in ga pripravi do tega, da investira pomene, išče svoje vrhove, vzpostavi afinitete in prek minljive strukture ter minljivih teles za trenutek globlje občuti lastno minljivost. Brez obžalovanja. 
21.11.2018, Dnevnik, Minljivost, davek živosti, Pia Brezavšček

Priča smo hkratni dekonstrukciji jasnega dramaturškega loka in vrhov uprizoritvenega materiala, saj se leví skozi serijo majhnih dogodkov, obrobnih in nevidnih razmerij, različnih materialnosti in telesnih relacij, ki vrtajo tudi v naše ustaljene načine gledanja. Instantna kompozicija je umeščena nekako na rob med znotrajestetskimi in zunajestetskimi odločitvami, med političnim in estetskim ter med intimnim in družbenim. 
Pet koreografinj s svojimi močnimi referenčnimi telesi, naseljenimi s sedimenti, je vse prevečkrat odložilo trenutke odločitve, veliko se je čakalo in puščalo, kot da ne bi želele biti preveč vsiljive v pogajanjih. Vse več je bilo izstopanj iz odrske situacije, s katerimi so skušale trasirati poteke, preverjati razmerja in iskati nove načine vstopa. A prav v tej ranljivosti in odprtosti je čar, ki nas zaveže skupni stvari, v kateri minorni dogodki tvorijo nekaj zelo lepega, včasih povsem naključnega, ki, smešno, določi in sestavi nadaljnje poteke stvari. In tako je tudi s sceno, včasih neskončnim naporom z vseh koncev prav ničesar ne uspe premakniti, zlasti kadar so to osamela prizadevanja posameznih satelitov, potem pa nastopi čas, ki sestavi naključja in srečanja v nekaj, kar to preseže.
21.11.2018, Kriterij.si, Biti skupaj kot intimno, družbeno, estetsko in politično vprašanje, Alja Lobnik

Predstave Samo za danes ne moremo misliti brez občinstva, kakor tudi ne brez njenih kontigenc, nesmislov, praznih mest. Prav ti seveda gestaltovsko izzivajo gledalčevo pozornost in ga silijo k poskusom mišljenja improviziranih gibov: ti sami pa so mišljenje, prav kolikor so gibi, kolikor so telesa in spontanost (pri čemer seveda ni mogoče jasno razločiti spontanosti od porajajoče se taktike). V tej celoviti, nepogrešljivi izkušnji Samo za danes kaže na aktualnost improvizacije, ki je toliko večja, kolikor manj ljudi je, ki so jo pripravljeni spremljati. Z razmerjem med spontanostjo in gotovostjo pač lahko povežemo tudi najbolj žgoče politične probleme sodobnosti, ki se ujemajo tudi z razmerjem med strahom in solidarnostjo.
21.11.2018, Kriterij.si, Sinestetični razlom skladnosti, Muanis Sinanović

A če izrinjanje plesalk z izvajalskega polja sodobnega plesa po določeni starosti po eni strani diktirajo estetske norme discipline, po drugi pa sistemsko določene delovne razmere, bi bilo zmotno v vztrajanju zrelejših ženskih teles na odru, njihovem sobivanju z mlajšimi v predstavi Samo za danes, videti izvajanje kljubovalnega vztrajanja v samoizčrpavanju, izzivanja nemogočih delovnih razmer z vztrajanjem. Na ravni estetske dogoditve Samo za danes ni poslušna izvedba neoliberalne fantazme permanentne produktivnosti, imperativa delati do visoke starosti, ostati zdrav, ostati lep, ostati mlad v neskončnost (ki se še intenzivira na globalnem Severu v državah s progresivno starajočim se prebivalstvom, nenaklonjenim sprejemanju priseljencev). Sopostavitev mlajših in zrelejših plesalk na odru ni v funkciji dokazovanja, da lahko tudi zrela telesa domnevno izvajajo enake partiture na enako virtuozen in energičen način kot mlada. Maja Delak je v Kaj če z izvajanjem najstniške koreografije ustvarjala ironično disonanco z zrelim telesom, relativno zahtevno gibalno sekvenco je nato ponovila na do zrelega telesa prijaznejši način in s tem tematizirala estetsko in funkcionalno specifiko starajočega se telesa, obenem pa osebno sprijaznjenje z dejstvom, da trajanje časa narekuje določeno trpnost, sprejemanje nepovratnega spreminjanja. Samo za danes pa gre bolj odločno v smeri iskanja drugačnih poetik bivanja in soobstoja, drugačne estetike gibanja, ki omogoča soodnosnost posameznic različnih generacij; za uglaševanje v načinu gibanja, ki ne zatre izkušene zrelosti starejših ali gibljive potencialnosti mlajših, in vendar med njimi v vsakokratni gibalni konstelaciji iznajdeva skupni jezik. 
23.11.2018, Kriterij.si, Nekaj meditacij o plesu, staranju in spolu, Katja Čičigoj

16.05.2019, Koridor, križišča umetnosti, Samo za danes, Živa Kadunc

Napovedi

12.11.2018, Sigledal, Maja Delak: Predstava Samo za danes od gledalca zahteva potopitveni moment (intervju)
15.11.2018, Mladina, Deset dogodkov v Ljubljani
16.11.2018, Slovenia Today, Maja Delak: Just for Today
16.11.2018, Si21, Samo za danes, plesna predstava Maje Delak
16.11.2018, Sigledal, Samo za danes
16.11.2018, SeeCult, Samo za danes
16.11.2018, Napovednik, Maja Delak: Samo za danes
08.04.2019, Radio Študent, Kulturne novice, Sodobnoplesni ponedeljek, Samo Oleami
14.10.2019, Radio Študent, Intimni ponedeljek
17.10.2019, Večernji list, Improspekcije2019 - 13. međunarodni festival improvizacije
26.10.2019, Culturenet.hr, 13. međunarodni festival improvizacije - Improspekcije2019
5.11.2019, Spol.si, Napovednica
20.11.2019, STA, Festival Drugajanje
22.11.2019, Večer, Heroja sta šla 'onstran' besed, Petra Zemljič
25.11.2019, RTVSLO.SI, Drugajanje: v Maribor ne kot satelit, temveč z odprto roko za sodelovanja
27.11.2019, Delo, Samo za danes in fizične sledi
30.6.2020, Delo, Samo za danes
21.9.2020, Delo, Na odrih
21.9.2020, Dnevnik, Maja Delak: Samo za danes
21.9.2020, STA, V treh dneh ponovitve predstav treh generacij uveljavljenih koreografov
21.9.2020, RTV SLO.SI, Medgeneracijsko soočenje različnih koreografskih pristopov - v treh korakih
19.3.2021, Mešanec.si, Alja Lobnik: Umetnost se mora zavedati lastne moči in svojega položaja v družbi, Kristina Božič
13.4.2021, Delo, Hvala vzdržljivosti in potrpežljivosti plesalcev, Andreja Kopač

Intervju

12.11.2018, STA, Misli, Predstava Samo za danes zahteva od gledalca potopitveni moment, Maja Čehovin Korsika
16.11.2018, Radio Študent, Drugačni svetovi samo za danes, Kaja Blazinšek
16.11.2018, MMC RTVSLO, Maja Delak: Ko sprejmemo odločitev, se moramo pogajati, Nika Arhar
5.3.2021, Mladina, Portret, Maja Delak, Laura Pavokovič
7.5.2021, Mladina, Parada

Nagrade

Nagrada Ksenije Hribar 2019 za avtorski koreografski opus >>

Pretekli dogodki

 1. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI in Pretok.tv
 2. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI
 3. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI
 4. , Nagib, Maribor, SI
 5. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI
 6. , Improspekcije, Zagreb, HR
 7. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI
 8. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI
 9. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI
 10. , Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, SI
 11. , Plesni in gledališki center, SVŠGUGL, Ljubljana, SI
 12. , Stara mestna elektrarna Elektro Ljubljana, SI
 13. , Stara mestna elektrarna Elektro Ljubljana, SI

SLIKE

VIDEO

DOKUMENTI