Pred-premiera'15: Pleši z mano / Dance with me foto/photo by: Nada Žgank

Projekt Pred-premiera je vsakoletna prireditev – večer mladih plesalk in plesalcev SVŠGL– modul sodobni ples, ki nastaja od leta 2003 v okviru šolskih aktivnosti in je zaključna predstavitev maturantov in ostalih letnikov dijakinj in dijakov. Produkcija je preplet in predstavitev vseh štirih letnikov gimnazije pod vodstvom njihovih mentorjev – priznanih slovenskih ustvarjalcev sodobnega plesa. Umetniški vodja projekta smiselno in estetsko zaokroži posamezne točke ter poveže solo in skupinske koreografije v sodoben ter relevanten umetniški večer s prepoznavnim umetniškim izrazom, ki presega zgolj formo srednješolske produkcije. Prireditev je od leta 2003 potekala na različnih lokacijah (Cankarjev dom, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Španski borci). Od leta 2014 pa SVŠGL upravlja z lastnim uprizoritvenim prostorom. V sodelovanju med zavodom Emanat in SVŠGL so bile izvedene Pred-premiere v letih od 2007-2015.

Predstavitev programa SVŠGL, Umetniška gimnazija, plesna smer: sodobni ples 

S šolskim letom 1999/2000 je bil prvič v Sloveniji uveden program umetniška gimnazija, plesna smer: sodobni ples. Program dijakom omogoča, da nadarjenost za ples razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov s poudarkom na razvoju individualnih kvalitet. Program se zaključi z maturo. Mnogi so po maturi nadaljevali študij ali pa še študirajo na priznanih mendarodnih plesnih šolah in akademijah.
Poleg že tradicionalne Pred-premiere, zaključne produkcije štirih letnikov dijakinj in dijakov plesne gimnazije SVŠGL, od leta 2010 ob koncu šolskega leta poteka še Večer solov.

Večer solov SVŠGL 2015

2015
šolska produkcija
SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI

4. letnik SVŠGL – Umetniška gimnazija, smer sodobni ples: Večer solov, ki tematizira željo po plesu

Pred-premiera'15: Pleši z mano

2015
šolska produkcija
SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI

Tema letošnje Pred-premiere je sama želja po plesu in kako to željo naslavljamo na druge.

Večer solov SVŠGL 2014

2014
šolska produkcija
Dvorana 28A, SVŠGL, Ljubljana, SI

4. letnik SVŠGL – Umetniška gimnazija, smer sodobni ples: Večer solov, ki je inspiriran s teoretskim delom Poetika sodobnega plesa avtorice Laurence Louppe. Naslov večera - Zgodbe teles.

Pred-premiera '14: Nevidno telo prostora

2014
šolska produkcija
Dvorana 28A, SVŠGL, Ljubljana, SI

Plesna produkcija dijakinj in dijaka SVŠGL, Umetniške gimnazije, smer sodobni ples je letos inspirirana z delom Laurence Louppe Poetika sodobnega plesa. Predstavili se bodo vsi štirje oddelki smeri sodobni ples.

Večer solov SVŠGL 2013

2013
šolska produkcija
Stara mestna elektrarna Elektro Ljubljana, SI

4. letnik SVŠGL – Umetniška gimnazija, smer sodobni ples: Lastna soba - Večer plesnih solov maturantk Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, generacija 2012/13.

Pred-premiera '13: Lastna soba

2013
šolska produkcija
Stara mestna elektrarna Elektro Ljubljana, SI

Za Pred-premiero 2013, Lastna soba, smo za izhodišče izbrali eno temeljnih kulturno-zgodovinskih feminističnih literarnih del, ki je prvo postavilo zahteve po pravici ženske do duševne, telesne, intelektualne integritete in do iskanja lastne identitete, delo Virginie Woolf Lastna soba (1929).

Večer solov SVŠGL 2012

2012
šolska produkcija
Plesni teater Ljubljana, SI

4. letnik SVŠGL – Umetniška gimnazija, smer sodobni ples: Avantgarda - Večer plesnih solov maturantk Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, generacija 2011/12

Pred-premiera '12: Avantgarda

2012
šolska produkcija
KC Španski borci, Ljubljana, SI

Pred-premiera '12, Avantgarda, je uprizoritev dvaindevetdesetih dijakinj in dijakov dveh umetniških smeri SVŠGL, sodobni ples in dramsko-gledališka smer, ki so skupaj z učitelji in mentorji raziskovali značilnosti avantgardnih gibanj iz začetka prejšnjega stoletja.

Večer solov SVŠGL 2011

2011
šolska produkcija
KC Španski borci, Ljubljana, SI

4. letnik SVŠGL – umetniška gimnazija, smer sodobni ples: RefleXenie - Večer plesnih solov maturantov SVŠGL, generacija 2010/11