Razpis za mlade ustvarjalce

2015

VABILO K PRIJAVI

»PROJEKTI za mlade ustvarjalce (sodobni ples, performans) v letu 2016«

Vabimo ustvarjalke in ustvarjalce - stare do 30 let, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji, k prijavi novih umetniških projektov v letu 2016.
Glede na prejete vloge bomo izbrali 1 samostojni (celovečerni) avtorski projekt ali 2 krajši avtorski deli (do 30 minut).
Iščemo izvedbeno, tehnično in finančno manj zahtevne projekte. V primeru izbire dveh krajših avtorskih projektov, predstavljenih v skupnem večeru,  se bomo z izbranimi avtorji dogovorili za vsebinsko rdečo nit oz. skupno temo projekta. Ustvarjalcem bomo ponudili produkcijska sredstva, organizacijo in koordinacijo priprave in izvedbe projekta v letu 2016, foto in video dokumentacijo, promocijo ter možnost post-produkcije. Lokacija oz. prizorišče za predstavo ali dogodek je stvar kasnejšega dogovora v partnerstvu z enim od prizorišč.

Razpisni kriteriji:

  • osnovni podatki o prijavitelju:  ime priimek, datum rojstva / stalni (začasni naslov) / telefonska številka / elektronski naslov /  status (študent, samozaposleni v kulturi …)
  • kratek in jasen vsebinski koncept prijavljenega projekta
  • krajši opis dela oz. pristopa pri razvijanju projekta
  • reference avtorja/ev (izobrazba, dosedanje umetniško delo, povezave na video posnetke in/ali nekaj fotografij dosedanjega dela, če obstajajo…)
  • reference sodelavcev

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti do vključno 10. 10. 2015 na elektronski naslov: agon@emanat.si
Na navedenem elektronskem naslovu smo vam na voljo tudi za dodatne informacije in pojasnila.
Obravnavali bomo pravočasno oddane in popolne prijave.
O odločitvi bomo obvestili vse prijavitelje najkasneje do konca oktobra 2015.

SLIKE