Odprti poziv za uprizoritveno raziskavo

2023

Studio 103, Emanat

Izbrano telo*: poziv za uprizoritveno raziskavo mlade ustvarjalke** (sodobni ples, performans) v letu 2023


 

_____________________________________________

Prijave so zaključene.
_____________________________________________

 

Vabimo mlajše ustvarjalke, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji, k prijavi umetniške raziskave v letu 2023. Izbrali bomo en predlog raziskave v letu 2023 in, glede na prejete vloge, morebitno drugo raziskavo za leto 2024.

Iščemo predlog raziskave, ki bi ga ustvarjalka izvedla v obdobju 5-6 tednov med 10. septembrom in 20. decembrom 2023. Delo bo potekalo v Studiu 103 zavoda Emanat v Šiški in teden dni na rezidenci v prostorih La Visiva v Barceloni (od 3. do 10. decembra 2023). Lokacija oz. prizorišče ter oblika javne predstavitve je stvar kasnejšega dogovora. Ustvarjalka naj bo v navedenih terminih prosta za delo na raziskavi in rezidenci (termin rezidence je določen, ostale delovne sklope bomo razdelili po dogovoru).

Izvedbeno, tehnično in finančno bomo iskali raziskavo, ki je manj zahtevna, saj si želimo poudarka na raziskovanju uprizoritvenega jezika. Izbrano raziskavo bomo podprli s finančnimi sredstvi (6.500€), organizacijo in koordinacijo priprave in raziskave v letu 2023 z možnostjo nadgradnje raziskave v projekt v naslednjem letu. Ustvarjalka bo v skupnem dogovoru in načrtovanju k raziskavi povabila mentorico_ja, s katero_im bo v dialogu tekom celotnega obdobja dela. Raziskavo bomo ustrezno dokumentirali in o poteku in predstavitvi obveščali po naših promocijskih poteh.

 

Prijava naj vsebuje datoteke poimenovane z vašim imenom in opisom (npr: Ime_Priimek_življenjepis ali Ime_Priimek_podatki ali Ime_Priimek_opis):

  • osnovni podatki o prijaviteljici: ime priimek, datum rojstva, stalni (začasni naslov), telefonska številka, elektronski naslov, status (samozaposlena v kulturi, brezposelna, zaposlena, študentka...)

  • kratek in jasen vsebinski koncept/vprašanje prijavljene raziskave in krajši opis dela oz. metodološkega pristopa pri razvijanju projekta

  • reference avtorice (izobrazba, dosedanje umetniško delo, povezavi na dve najbolj reprezentativni umetniški deli - video posnetka in največ tri fotografije dosedanjega dela, reference iz drugih področij)


Prijave naložite na oblak do vključno 5. junija 2023. Na naslednji povezavi naložite datoteke prijave: https://cb.emanat.si/s/SaLj2CFG4jY89QM (vsaka naložena datoteka naj ima v imenu razvidno vaše ime in vsebino).
Na info@emanat.si elektronskem naslovu smo vam na voljo za dodatne informacije in pojasnila. Obravnavali bomo pravočasno oddane in popolne prijave. O odločitvi bomo obvestili vse prijaviteljice predvidoma najkasneje do 20. junija 2023.


*Plesno-performativna raziskava Izbrano telo sodi v sklop Emanatovih projektov mladih (vendar ne izključno) avtoric_jev, namenjenih raziskavi uprizoritvenega jezika. S tovrstnimi raziskavami želimo razbiti koncentracijo ustvarjalnih postopkov, usmerjenih zgolj v produkt in jih preusmeriti predvsem v razvoj uprizoritvenega jezika in razmislek o vprašanjih KAJ in KAKO pri pripravi avtorske predstave. Izvedli bomo najmanj eno javno predstavitev z prosto uporabo nadrealističnega principa igre “cadavre exquis” (izbrano telo) za razmislek o strukturi predstavitve, o razvijanju uprizoritvenega jezika ali pa o metodologiji dela, ki se v raziskavi razvija.

**Prednost bodo imele avtorice (cis, trans in interspolne avtorice) in nebinarne osebe.

SLIKE