Ingrid Berger Myhre (NO): Ples in gledanje / Dance and Seeing

SVŠGUGL: Praktikum sodobne plesne umetnosti

Program Praktikum sodobne plesne umetnosti je program aktivnega usposabljanja in izobraževanja na področju sodobnega plesa, ki je namenjen dijakinjam, dijakom, maturantkam in maturantom umetniške gimnazije ter vsem aktivnim profesionalnim in polprofesionalnim plesalcem in plesalkam, ki: 

  • se želijo pripravljati na sprejemne izpite na plesnih akademijah v tujini,
  • bi se izpopolnjevali in širili znanje na področju sodobnega plesa,
  • si želijo vzdrževati in nadgraditi »plesno kondicijo« v poklicu plesalca in koreografa, 
  • iščejo dodatno plesno izobraževanje kot izpopolnitev in nadgradnjo znanja sorodnih umetniških smeri.

Vse vaje in delavnice bodo odprte za zunanje udeležence, ki bi se udeležili zgolj posamične ure ali delavnice. 

Program omogoča vodeno, kontinuirano, kakovostno in sistematično delo z mladimi, ki si želijo profesionalne kariere na področju sodobnega plesa, se želijo dodatno izobraziti in izpopolniti svoje plesnotehnično znanje ali si prizadevajo za vzdrževanje plesno-tehnične kondicije. Program izvaja SVŠGUGL s koprodukcijsko podporo zavoda Emanat.

Program Praktikum sodobne plesne umetnosti je v prvi vrsti namenjen praktičnim vsebinam: sodobna plesna tehnika, balet, plesna improvizacija in kompozicija, različni somatski pristopi k telesnim tehnikam in delavnicam.

Urnik

Praktikum sodobne plesne umetnosti se bo v šolskem letu 2023/2024 izvajal od 10.10.2023 do 6.6.2024 po sledečem urniku:

torek in četrtek // 17.00-18.30 // Sodobna plesna tehnika ali Delavnica ali Balet

Lokacija

Program poteka v Plesnem in gledališkem centru SVŠGUGL, Kardeljeva ploščad 28 A v Ljubljani (vhod iz Dimičeve ulice). Zemljevid >>

Cenik

Program Praktikum sodobne plesne umetnosti je samoplačniški, a je zastavljen kot preizkusni teritorij za oblikovanje najustreznejše oblike nadaljnjega izobraževanja.

Šolnina:

  • zunanji udeleženci: 650 EUR (plačilo v petih obrokih, trikrat po 150 EUR, dvakrat po 100 EUR)
  • popust pri enkratnem plačilu za zunanje udeležence: 600 EUR (plačilo v enkratnem znesku)
  • dijakinje in dijaki SVŠGUGL: 350 EUR (plačilo možno v enkratnem znesku ali v treh obrokih: 3 obroki po 100 EUR)
  • Kartica za 10 obiskov: 80 EUR (kartica velja za tekoče šolsko leto)

Zaključek

Ob zaključku, udeleženci celoletnega programa dobijo potrdilo o opravljenem programu z navedenim številom ur in predmeti. 

Prijave

Zaželjene so elektronske prijave na praktikum.svsgl@gmail.com, kjer boste dobili nadaljna navodila o vpisu.

Povezave

>> za več informacij pritisnite tukaj!
>> za urnik pritisnite tukaj!
>> lahko pa se prijavite Praktikum novice tukaj!