Slovenski gledališki založniki na Festivalu Borštnikovo srečanje

18.06.2021 Vetrinjski dvor, Maribor, SI

Slovenski gledališki založniki

Mreža Slovenski gledališki založniki je bila vzpostavljena leta 2016 z namenom, da poveže slovenske založnike, ki izdajajo strokovno literaturo s področja uprizoritvenih umetnosti. Sprva so želeli doseči večjo vidnost na velikih založniških prireditvah, kakršni sta Slovenski knjižni sejem in Slovenski dnevi knjige, sčasoma pa so se začeli vse bolj zavedati tudi dejstva, da jih kljub specifikam založniških programov vežejo vsebinske in produkcijske sorodnosti, pa tudi skupno bralno občinstvo. Prav posebej jih druži vloga na izdajateljskem področju, lahko bi rekli, da gre za manjšinsko pozicijo, saj gledališki založniki s svojo izdajateljsko politiko v prostor pogosto vnašajo nevidne, obrobne in nišne vsebine, ki se ob raznovrstnih populizmih vse teže borijo za obstanek in že s svojim vztrajanjem močno prispevajo k širitvi založniške krajine. V tem je zagotovo nekaj temeljno političnega.

Druži pa jih tudi posebnost, da se nobena od gledaliških založb ne ukvarja izključno z izdajanjem knjig, temveč so vpete v širše sisteme, saj delujejo pod okriljem zavodov in institucij, ki se ukvarjajo tudi s produkcijo, arhiviranjem ter festivalsko in pedagoško dejavnostjo na področju uprizoritvenih umetnosti. To pomeni, da si prostor za izdajanje knjig vedno znova nekako odščipnejo in si ga izborijo. Njihovo sodelovanje se vse bolj prepleta tudi vsebinsko, v tem približevanju pa še vedno ohranjajo temeljno medsebojno raznolikost, saj skupno prihodnost vidijo prav v ločenih strateških obravnavah heterogenosti odrskih praks in njihovih interdisciplinarnih navezav.

V SLOGI poleg zbirke Dokumenti, Slovenskega gledališkega letopisa ter znanstvene revije za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater (v sozaložništvu z UL AGRFT) izdajajo tudi monografske študije o slovenskih gledaliških ustvarjalcih, gibanjih in fenomenih. V Knjižnici MGL, ki deluje pod okriljem Mestnega gledališča ljubljanskega, izdajajo izvirna in prevodna strokovna dela s področja sodobnega gledališča, plesa, performansa in drugih oblik uprizoritvenih umetnosti, obenem pa raziskujejo pristope k arhiviranju in zgodovinjenju slovenske gledališke prakse. Knjižni program Maske sestavljajo zbirke TRANSformacije, Mediakcije in Posebne izdaje, ki vsaka po svoje pokrivajo široko razvejano področje sodobnih scenskih umetnosti, od gledališča, sodobnega plesa in baleta do performansa, multimedijske ter novomedijske umetnosti, ter družbene in politične teorije. Založniška dejavnost zavoda Emanat obsega zbirke Prehodi, Prehodi XS in Kamizdat, namenjena pa je izdajanju domačih in prevodnih strokovnih del s področij, ki so na različne, tudi potencialne načine prepletena s plesom. Festival Borštnikovo srečanje ob programskih publikacijah od leta 2018 izdaja edicijo Borštnikov prstan, občasno pa pripravijo tudi posebne/priložnostne knjižne izdaje. Zbirka Borštnikov prstan je posvečena poglobljeni predstavitvi prejemnic in prejemnikov najpomembnejše slovenske nagrade za igralsko ustvarjalnost - Borštnikovega prstana.

SLIKE