Elizabeth Grosz: Neulovljiva telesa; H korporealnemu feminizmu

2008

Elizabeth Grosz: Neulovljiva telesa oblikovanje/design: Mauricio Ferlin

ISBN: 9789619199046

Cena: 19 €

Št. strani: 307

Opis

Knjiga Neulovljiva telesa je eno ključnih sodobnih del s področja teorije in konceptualizacije telesa, ki pojmovanje telesa premakne v središče filozofskih teorij o subjektu in subjektivnosti. Groszova predlaga novo razumevanje telesa, korporealnosti, seksualnosti in spolne razlike, s tem ko preizprašuje in premesti hierarhije dualizmov, kot so telo/um, metalno/fizično, kultura/narava, ki telo večinoma prezrejo ali ga postavljajo v podrejeno pozicijo.

Knjiga Neulovljiva telesa razgrinja družbeno izgrajenost spolno določenega telesa: biologija oziroma narava je inherentno družbena in nima nekega čistega ali naravnega »izvora« zunaj kulture. Tako je spolno določeno telo snov družbenega in kulturnega urejanja, predmet neskončnega opisovanja in vedno novih vpisov, ki tvorijo vse sisteme označevanja. Elizabeth Grosz pokaže, da denimo Freudove in Lacanove postavke obravnavajo moško telo. Telesna izkustva zato raje usmerja v območja, ki so značilna samo za ženske: menstruacijo, nosečnost, porod, dojenje, menopavzo. S tem postavlja temeljno delo za nove teorije o spolni telesnosti.

»To besedilo zaznamujeta izjemna erudicija in intelektualna sila. Feministke ne bo le vpeljalo v obogateni niz teoretskih gledišč, temveč bo postavilo visoke kritične standarde za feministične razgovore o statusu telesa.« - Judith Butler
»Umestitev avtoričinih raziskav – telo sámo in ne le območje subjektivnih reprezentacij sebstva in funkcije v kulturah – je povsem nova. [...] Prepričan sem, da bo to delo mejnik v bodočem feminističnem mišljenju.« - Alphonso Lingis

Elizabeth Grosz se je rodila v Sydneyju. Na Oddelku za občo filozofijo Univerze v Sydneyju je diplomirala in doktorirala iz filozofije. Na istem oddelku je v letih 1978–1991 predavala najprej kot docentka in nato kot izredna profesorica. Leta 1992 je postala direktorica takrat ustanovljenega Inštituta za kritične in kulturne študije na Monashevi univerzi v Melbournu, na oddelkih za primerjalno književnost in filozofijo iste univerze pa je kot gostujoča profesorica predavala kritično teorijo in filozofijo vse do leta 1998, ko se je preselila v ZDA. Je predavateljica na katedri za humanistiko Juliana Parka na newyorški državni univerzi v Buffalu, na oddelkih za primerjalno književnost in anglistiko, in zaslužna profesorica za ženske študije in študije spolov na Rutgersovi univerzi. Kot gostujoča profesorica je predavala na Kalifornijski univerzi, in sicer v Santa Cruzu, Davisu in Irvinu, na Univerzi Johnsa Hopkinsa, richmondski univerzi, Univerzi Georgea Washingtona ter na princetonski in harvardski univerzi. Je avtorica osmih knjig v angleškem jeziku, med drugim Jacques Lacan: A Feminist Introduction (1990), The Nick of Time: Politics, Evolution and the Untimely (2004) ter Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth (2008).

Nakup

Elizabeth Grosz: Neulovljiva telesa 19€

Prevod: Tanja Velagić
Jezikovni pregled: Simona Radež
Strokovni pregled in spremna beseda: Katja Praznik
Urednica zbirke: Maja Delak
Urednica knjige: Karla Železnik
Oblikovanje: Maurico Ferlin
Tisk: Littera Picta d.o.o.

Podpora

Založba: Emanat, Prehodi 2008
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS

Povezave in recenzije

Elizabeth Grosz, Wikipedia
Elisabeth Grosz, Rutgers at School of Arts and Sciences
Dnevnik, Ponosna, samostojna telesa, Ida Hiršenfelder, 07.05.2010
Dialogi 1-2, Mojca Puncer, Refleksije o ospoljenem telesu: potencialnosti telesnih politik, 2011

SLIKE

DOKUMENTI