Mihail Mihajlovič Bahtin: K filozofiji dejanja

2010

Mihail Mihajlovič Bahtin: K filozofiji dejanja Oblikovanje/design: Mauricio Ferlin

ISBN: 9789619199060

Cena: 15 €

Št. strani: 107

Opis

K filozofiji dejanja je nedokončan in nepopolno ohranjen filozofski fragment, ki ga je Mihail M. Bahtin napisal neposredno po zaključku študija leta 1918, v letih po oktobrski revoluciji, ko je živel in delal v Vitebsku in Nevlju. Potem ko je bil fragment leta 1986 objavljen v Sovjetski zvezi, leta 1993 pa še v angleškem prevodu, je to besedilo, napisano v prvem, predlingvističnem, novokantovskem obdobju, postalo nepogrešljiv element, ki omogoča tako vpogled v formulacijo izvornih problemov, okoli katerih je bil kasneje formiran Bahtinov miselni krog, v zametke filozofske formulacije razcepa med »realnim« in »simbolnim«, ki je bila zelo podobno kasneje formulirana v poststrukturalizmu, kot v izjemno inspirativno in terminološko inovativno artikulacijo filozofije dejanja, ki izjemno aktualno komentira najsodobnejše pristope k teoriji performansa in diskurz performativnosti.


Mihail Mihajlovič Bahtin – eno velikih imen humanistične misli 20. stoletja – je svoje najpomembnejše teoretske koncepte, ki so kasneje ključno zaznamovali predvsem zahodno humanistično misel v obdobju postmoderne (npr. kronotop, dialog, karnevalizacija), začel razvijati že v dvajsetih letih. V kaotičnem zgodovinskem obdobju je avtor osrediščenost lastne znanstvene in občečloveške pozicije iskal v novo osmišljeni tradiciji umetnosti in kulture, ki jo je v dvajsetih letih še poskušal opisati z uveljavljenim jezikom filozofije. Dve Bahtinovi deli tega obdobja – nekakšen teoretski dvojček – pričata o teh iskanjih. Prvo med njima je v slovenskem prevodu že dostopen spis Avtor in junak v estetski dejavnosti, ki glavna vprašanja tega obdobja obravnava v okvirih estetike, in drugo se pod naslovom K filozofiji dejanja (K filosofii postupka) posveča novim iskanjem v okvirih obče filozofije in etike.

Nakup

Mihail Mihajlovič Bahtin: K filozofiji dejanja 15€

Kolofon

Prevod: Dr. Blaž Podlesnik
Spremna beseda in strokovni pregled: Eda Čufer
Jezikovni pregled: Simona Ana Radež
Urednica zbirke: Maja Delak
Urednica knjige: Karla Železnik
Oblikovanje: Maurico Ferlin
Tisk: Litera Picta

Podpora

Založba: Emanat, Prehodi 2010
Finančna podpora: Javna agencija za knjigo RS

Povezave

Mihail Bahtin

 

SLIKE