Eve Kosofsky Sedgwick: Dotik občutka; Afekt, pedagogika, performativnost

2007

Eve Kosofsky Sedgwick: Dotik občutka oblikovanje/design: Mauricio Ferlin

ISBN: 9789619199015

Cena: 19 €

Št. strani: 205

Opis

Pionirka teorije queera in queerovskega obravnavanja literarnih ved, Eve Kosofsky Sedgwick, zbere svoje najvplivnejše raziskave čustva in njegovega izražanja prvič v Dotiku občutka. V eseju, ki pokaže, kako se je njeno oranje ledine v teoriji queera razvilo v poglobljeno zanimanje za afekt, ponudi, kakor sama poimenuje, »orodja in tehnike za nedualistično misel« – v obravnavanju, ki se dotika in preobraža teoretske diskurze, kot so psihoanaliza, teorija govornIh dejanj, zahodni budizem in foucaultovska »hermenevtika sumničenja«.

V ponekod temačni, toda pogosto iskrivi in vselej dostopni in ganljivi pripovedi Dotik občutka proučuje – z virtuoznim branjem del Henryja Jamesa, Johna L. Austina, Judith Butler, psihologa Silvana Tomkinsa in drugih – raznovrstne oblike čustva. Kaj povezuje predavateljsko delo z doživetjem bolezni? Kako lahko sram postane gonilo politike queera, performansa in ugodja? Je seksualnost bližje afektu ali gonu? Je paranoja edina dejanska epistemologija sodobnih intelektualcev? Kajti ne nazadnje je vzgib za odkritosrčnost in iskrivost knjige avtoričina predanost resnici sreče.

Eve Kosofsky Sedgwick je priznana ameriška teoretičarka na področjih študijev spolov, teorije queera in kritične teorije. Je zaslužna profesorica angleščine na newyorškem izobraževalnem središču CUNY Graduate Center. V delih se opira na feminizem, nelacanovsko psihoanalizo in dekonstrukcijo, povezuje queer, družbenospolno in politično prisvojitev teorije z literarnimi vedami, razpira poglobljeno zanimanje za izjemno širok razpon vprašanj in tematik, zlasti performativnosti in eksperimentalnega kritiškega pisanja. 

Nakup

Eve Kosofsky Sedgwick: Dotik občutka 19€

Kolofon

Prevod: Tanja Velagić
Strokovni pregled in spremna beseda: dr. Marina Gržinić
Jezikovni pregled: Simona Ana Radež
Urednica zbirke: Maja Delak
Urednica knjige: Karla Železnik
Oblikovanje: Maurico Ferlin
Tisk: Collegium Graphicum

Podpora

Založnik: Emanat, Prehodi 2007
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS

Povezave in recenzije

Eve Kosofsky Sedwick 
Revija Narobe, št. 7, leto 2008, Performativnost vednosti, Andrej Zavrl
Revija Dialogi, št 11/12 leto 2008, Afektivna performativnost v teoretskem delu Eve Kosofsky Sedgwick, Mojca Puncer
Revija Borec, št. 652-656, let. 60/2008, Nedualistična misel, Tea Hvala

SLIKE

DOKUMENTI