Večer solov SVŠGL 2015

2015

Pred-premiera'15: Pleši z mano! / Anant-premiere'15: Dance with me! foto/photo by: Nada Žgank

Poleg Pred-premiere, zaključne plesne produkcije vseh štirih letnikov umetniške gimnazije Ljubljana, ki jo zavod Emanat in Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (SVŠGL) pripravljata od leta 2003, bomo tudi letos predstavili Večer avtorskih solov dijakinj in dijaka četrtega letnika. Gre za krajše solistične koreografije maturantov  plesne smeri, ki pri pripravi avtorskih solov samostojno raziskujejo izbrano temo in razvijajo lastne koreografske pristope. Letošnja tema je sama želja po plesu in kako to željo naslavljamo na druge: s povabilom, prošnjo, strahom (in pogumom), z zapeljevanjem ter ukazom. Področje kulture na ravni splošnega družbenega interesa je zelo povezano s pojmom občinstva, gledalcev, potencialnih gledalcev, želenih gledalcev. S svojim osebnim smo vedno vpeti v družbeno. Po definiciji sta gledališče in ples kot uprizoritveni umetnosti v osnovi komunikacija med ljudmi, soočenje z drugimi. Skozi ples se v navezavi na omenjeno temo sprašujemo: Kdo bi plesal z mano, kdo bi me gledal, kdo gleda... Kakšne pomene želimo doseči – in z njimi druge, tj. občinstvo.

 

Nastopajo: Žana Babnik, Neja Drašler, Teja Drobnjak, Kristina Drole, Urška Hočevar, Tihe Ivnik, Sara Janaškovič, Žigan Krajnčan, Eva Lah, Lara Ostan Vejrup, Nika Prosen, Tamara Unetič, Meta Zgonec
Mentorstvo in umetniško vodstvo večera: Sinja Ožbolt
Oblikovanje luči: Urška Vohar

Podpora

Produkcija: Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Emanat
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana

Pretekli dogodki

  1. , SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Ljubljana, SI

SLIKE